Blog

Analiza danych bioinformatycznych to kluczowy element współczesnych badań naukowych, który umożliwia pogłębione zrozumienie zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym. Wykorzystanie zaawansowanych technik informatycznych i statystycznych pozwala na odkrywanie ukrytych wzorców w danych biologicznych, prowadząc do istotnych odkryć naukowych.

Blog

mutacja genowa

Mutacja genowa - co to jest?

Mutacja to zmiana w sekwencji DNA genomu danej osoby. Może to być zmiana w jednej komórce lub zmiana w wielu k

Metabolom

Metabolom - zestaw metabolitów w organizmie

Metabolomika to badanie wszystkich metabolitów obecnych w systemie biologicznym jednocześnie. Metabolity są ma

Transkryptom mRNA

Transkryptom mRNA - co to jest?

Transkryptom mRNA to fascynująca mozaika informacyjna, przedstawiająca dynamiczny obraz wszystkich cząsteczek

Biostatystyka

Jak biostatystyka pomaga naukowcom lepiej zrozumieć dane?

Biostatystyka to statystyczna analiza danych biologicznych. Może być stosowana do określenia, czy dane zebrane