Blog

Blog

mutacja genowa

Mutacja genowa - co to jest?

Mutacja to zmiana w sekwencji DNA genomu danej osoby. Może to być zmiana w jednej komórce lub zmiana w wielu k

Metabolom

Metabolom - zestaw metabolitów w organizmie

Metabolomika to badanie wszystkich metabolitów obecnych w systemie biologicznym jednocześnie. Metabolity są ma

Transkryptom mRNA

Transkryptom mRNA - co to jest?

Transkryptom mRNA to migawka wszystkich mRNA wyrażonych w danej komórce. Transkryptom mRNA zawiera informacje

Biostatystyka

Jak biostatystyka pomaga naukowcom lepiej zrozumieć dane?

Biostatystyka to statystyczna analiza danych biologicznych. Może być stosowana do określenia, czy dane zebrane